Znajdujesz się na:

Aktualności Aktualności

Obowiązek stosowania urządzeń fiskalnych w kantorach wymiany walut

2018-01-17 14:25

Kantory stacjonarne od 01.04.2018r.

będą zobowiązane do posiadania urządzeń fiskalnych

w celu rejestracji sprzedaży

 

Program KANTOR z obsługą drukarek fiskalnych

producent: Syriusz Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Legionów 35,

tel.: 17 8631 555, biuro@syriusz.eu

 

Podstawa prawna:

W Dzienniku Ustaw  z dnia 28.12.2017r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnieniem nie objęte zostały usługi polegające na wymianie walut.

 

Termin rejestracji urządzeń fiskalnych z Rozporządzenia:

"...§ 9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy:

1) po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczynają świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m,

2) przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia rozpoczną świadczenie tych usług do dnia 31 marca 2018 r.

– świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 2454

 2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 39 załącznika do rozporządzenia lub

w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. świadczenie usług,

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2) ".

 

Kantory stacjonarne od dnia 01.04.2018r. będą musiały posiadać urządzenia fiskalne

i rejestrować na nich sprzedaż.

 

         Firma Syriusz to producent oprogramowania i największy na Podkarpaciu dostawca urządzeń fiskalnych.

W swojej ofercie posiadamy urządzenia fiskalne wszystkich renomowanych producentów. Posiadamy stosowne uprawnienia i autoryzowany serwis fiskalny, jak również serwis fabryczny urządzeń fiskalnych firmy Elzab, co daje nam uprawnienia do wykonywania wszelkich napraw na miejscu bez konieczności odsyłania sprzętu do producenta.

Służymy fachowym doradztwem oraz świadczymy wszelkie usługi związane z urządzeniami fiskalnymi, łącznie z pomocą przy uzyskaniu zwrotu za urządzenie fiskalne w Urzędzie Skarbowym.

 

       Jesteśmy producentem i dostawcą oprogramowania KANTOR, które służy do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży walut. Oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Banki oraz Ministerstwo Finansów, a także generuje kwartalny raport PZKAN.   

Program w aktualnej wersji, współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Korzysta z niego wiele kantorów na terenie całej Polski.

 

Więcej informacji na temat programu KANTOR znajdą Państwo tutaj:

Program KANTOR z obsługą drukarek fiskalnych

 

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom prawnym, a także oczekiwaniom Klientów w tym zakresie, przygotowaliśmy  PROMOCYJNE PAKIETY OPROGRAMOWANIA KANTOR WRAZ Z DRUKARKĄ FISKALNĄ 

 

 

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ , SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA

Do naszego salonu handlowego Rzeszów ul. Legionów 35  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
zadzwoń
17 8631 555 wew.45,46 lub napisz biuro@syriusz.eu

Wróć