Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Środki Trwałe O programie

Środki trwałe

 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja metodą liniową i degresywną
 • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych
 • Bogaty zestaw analiz

Program Środki Trwałe jest nowoczesną aplikacją wspomagającą politykę ewidencjonowania i amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aplikacja umożliwia dokonywanie amortyzacji zarówno metodą liniową jak i degresywną. Wszelkie zmiany dotyczące ewidencjonowanych środków trwałych odbywają się w oparciu o generowanie stosownych dokumentów– OT przyjęcia, likwidacji, ulepszenia czy też zbycia środka trwałego. W aplikacji zaimplementowano bogaty zestaw analiz i podsumowań, dzięki czemu użytkownik posiada pełną wiedzę dotyczącą wielkości umorzeń amortyzacyjnych w dowolnym , wybranym przez siebie okresie czasu. Dzięki prostocie aplikacji dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych nie było jeszcze nigdy tak proste i przyjemne.
System Środki Trwałe posiada system identyfikacji użytkowników skojarzony z systemem blokad dostępu do poszczególnych funkcji programu. Pozwala to w firmach, w których oprogramowanie użytkuje kilka osób, przydzielać dostęp do poszczególnych opcji programu osobom o zadanym poziomie kompetencji. Aplikację wzbogacono rozbudowanym systemem pomocy, pozwalającymszybko i rzeczowo znaleźć i rozwiązać szeroką gamę problemów związanych z jego użytkowaniem.

Podstawowe funkcje programu to:

 • Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Możliwość uwzględniania zaszłości w odpisach amortyzacyjnych
 • Możliwość dokonania amortyzacji z wybranego funduszu celowego
 • Amortyzacja metodą liniową i degresywna
 • Możliwość dokonywania odpisów jednorazowych
 • Możliwość planowania amortyzacji na przyszłe okresy
 • Możliwość tworzenia zbiorczych - miesięcznych lub rocznych - tabel amortyzacji
 • Zmiany dotyczące ewidencjonowanych pozycji realizowane w oparciu o generowanie stosownych dokumentów
 • Mechanizm automatycznego dokonywania miesiecznych odpisów amortyzacyjnych
 • Opcja eksportu odpisów amortyzacyjnych do programu finansowo - księgowego Skarbnik
 • Możliwość drukowania etykiet środków trwałych
 • Rozbudowany system pomocy
 • Przejrzystość i łatwość obsługi
 • Ewidencja wyposażenia
 • Analizy dotyczące wyposażenia
 • Bogaty zestaw analiz i podsumowań
 • Eksport danych do zewnętrznych programów (np. Excel, dbase, txt...)