Znajdujesz się na:

Oprogramowanie Quattro Commander O programie

Quattro Commander

  • System centralny do zarządzania siecią sklepów
  • Automatyczna wymiana danych pomiędzy oddziałami i centralą
  • Praca sklepu offline bez wymaganego ciągłego połączenia z centralą
  • Magazyn wzorcowy oraz nieograniczona liczba magazynów

Centralne zarządzanie sieciami sprzedaży Quattro Commander

Quattro Commander stanowi centrum zarządzania siecią sprzedaży oraz wiedzy o tym co dzieje się w danej sieci i jest najważniejszym elementem systemu.

Kluczem do efektywnego zarządzania jest wiedza, a więc aktualne dane w centrali oraz możliwość bieżącej analizy sytuacji. Quattro Commander posiada odpowiednie funkcje oraz daje możliwość tworzenia zaawansowanych zestawień i analiz, przez co kierownictwo sieci w zależności od szczebla posiada zawsze aktualne raporty dotyczące prowadzonej działalności.

Centralna baza danych pracuje jako repozytorium wiedzy o kartotekach magazynowych (nazwa, indeks towarowy, cena) dla sklepów oraz agreguje wszystkie informacje obrotowe (przychody, rozchody, remanenty, kasa) generowane przez oddziały i jest ona podstawą do informacji zarządczej.

Quattro Commander to podstawa zarządzania siecią

Quattro Commander odpowiada za centralne zarządzanie sprzedażą, gospodarką magazynową oraz dystrybucją. Commander obsługuje procesy zachodzące w tych obszarach oraz pomaga zoptymalizować ich funkcjonowanie. Commander umożliwia sieciom sprzedaży definiowanie szeregu warunków prowadzenia działalności jak m.in.: cen, systemu rabatowego, przecen, odpowiedniego stanu magazynu.

Quattro Commander pozwala na centralną koordynację obrotu towarowego. Umożliwia sprawny obieg dokumentów elektronicznych: dokumentów zamówień, zakupów i dostaw od kontrahentów, wszelkich dokumentów magazynowych krążących wewnątrz sieci oraz dokumentów związanych ze sprzedażą.

Quattro Commander to stała praca sklepów bez przestoju

Sklepy będące w sieci Commandera pracują niezależnie. Nie potrzebują stałego połączenia z Internetem ponieważ System daje możliwość dowolnego ustawienia synchronizacji pomiędzy centralą, a sklepem. Wymiana danych może odbywać się w dowolnych ustalonych przez użytkownika interwałach czasu bądź być sterowana ręcznie. Synchronizacja w żaden sposób nie koliduje z normalną pracą sklepu. Daje to dużo większy komfort pracy i niezależność od nieoczekiwanych przerw w połączeniu Internetowym.

Quattro Commander to kompletne i wszechstronne narzędzie pracy dedykowane sieciom sprzedaży

Podstawowe obszary działania:

  • zarządzanie gospodarką magazynową
  • zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej
  • tworzenie analiz i raportów

Zarządzanie gospodarką magazynową

Organizacja danych – jednolita lista magazynowa w całej sieci

Magazyn wzorcowy służy do definiowania towarów i usług jakie sprzedaje sieć. Nowy towar w magazynie wzorcowym to nowy towar w magazynach sklepów. Zmiana w opisie towarów np. nazwa artykułu w magazynie wzorcowym to automatyczna zmiana w magazynach sklepów. W magazynie sklepu nie może istnieć towar nie będący zdefiniowany w magazynie wzorcowym. Dzięki tym prostym mechanizmom w całej sieci posługujemy się jednolitym nazewnictwem co umożliwia m.in. agregowanie danych w sieci.

Commander zarządza obrotem towarowym całej sieci. Commander znacznie ułatwia przesunięcia między magazynami sieci (sklepy, magazyn centralny). Umożliwia m.in. automatyczne przyjęcie towaru do sklepu na podstawie sprawdzonego szablonu przyjęcia generowanego przez centralę. Pozwala na określenie warunków współpracy z dostawcami i odbiorcami. Generuje i odbiera elektroniczne dokumenty zakupu, sprzedaży i obrotu magazynowego.

Zarządzanie siecią sprzedaży

Efektywne zarządzanie siecią sprzedaży wymaga szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe, trendy i preferencje Klientów. Quattro Commander zapewnia nam z jednej strony informacje o zjawiskach zachodzących w sieci poprzez aktualne i wszechstronne raporty, z drugiej zaś narzędzi do dynamicznego działania. Commander usprawnia skuteczną realizację polityki sprzedaży poprzez bieżącą kontrolę stanów magazynowych i analizę towarów zalegających.

Tworzenie analiz i raportów w ujęciu globalnym

Quattro Commander to centrum zarządzania całą siecią,  a więc i centrum informacji. System ma przygotowany szereg przydatnych raportów i analiz ale przede wszystkim posiada łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia analiz własnych. Informacje prezentowane są w formie przejrzystych tabel oraz wykresów.

Quattro Commander to szybki wgląd w dane takie jak sprzedaż pod kątem towarów, poszczególnych sklepów bądź danego obszaru, uwzględniająca rodzaj dystrybucji czy czas. Ponadto w łatwy sposób można dowolnie agregować dane, np. sprzedaż w wybranym dniu, kwartalna, roczna, sprzedaż w danym sklepie, mieście regionie, kraju. Korzystając z analiz można sprawdzić jaki wpływ na sprzedaż miała określona akcja promocyjna.

Łatwość posługiwania się analizą danych w Quattro Commander związana jest m.in. z tym, że poszczególne sklepy w sieci postrzegane są przez system jako magazyny. Znane nam mechanizmy poruszania się po magazynach przeniesione są na sieć sklepów. Jest to bardzo proste i przyjazne użytkownikowi rozwiązanie dające jednocześnie możliwość tworzenia złożonych analiz i uzyskaniu potrzebnej informacji o tym co dzieje się w sieci.